Del med dit netværk

LinkedIn til rekruttering er mere end 7 gange så udbredt, som for 2 år siden i Danmark. 23% af de danske virksomheder siger, at de brugte LinkedIn ved seneste ansættelse.

Konsulenthuset ballisager har netop offentliggjort deres årlige rekrutteringsanalyse. Den har jeg ventet på i spænding, og i dette indlæg får du mit syn på nogle af de mest interessante tendenser.

ballisagers analyse er interessant, fordi det i mine øjne er de bedste tal, vi kan få på, hvordan danske virksomheder benytter LinkedIn til rekruttering. 603 danske virksomheder har svaret på spørgsskemaet, som blev sendt ud i maj i år. ca. 1/3 af respondenterne er private virksomheder, mens 2/3 er offentlige.

LinkedIn til rekruttering

I et indlæg fra december 2012 skrev jeg som kommentar til rekrutteringsanalysen fra 2012:

“Faktisk vil jeg gå så vidt som til at sætte min ære på spil og forudse, at det i 2013 vil være 20% af de danske virksomheder, som brugte LinkedIn ved seneste ansættelse.”

Fra 2011 til 2012 var andelen af virksomheder, der sagde de brugte LinkedIn i forbindelse med seneste ansættelse steget fra 3% til 10%. Dvs. mere end en tredobling i brugen af LinkedIn til rekruttering i danske virksomheder.

Min forventning gik på, at den eksplosive vækst ikke ville stoppe, men tværtimod fortsætte sin eksplosion. Det skulle vise sig ikke er være helt skævt. Fra 2012 til 2013 er andelen af virksomheder der brugt LinkedIn til seneste rekruttering steget fra 10% til hele 23% (i de private virksomheder er det hele 30%!).

Andel af virksomheder som har svaret: LinkedIn til spørgsmålet: Via hvilke kanaler søgte I ved seneste ansættelse?

Andre muligheder:

Opslået stilling (ex. aviser, jobportaler), Netværk, Uopfordrede ansøgere, Vikar-/ rekrutteringsbureau, CV-databaser (fx Jobnet/Jobindex), Via Facebook

LinkedIn til rekruttering - danske virksomheder

Kilde: Konsulenthuset ballisager.

Pssst. Det betyder, at din profil på LinkedIn nu er mere værd end dit CV i CV-databaser som Jobnet og Jobindex.

jobannoncering-linkedin

Jobannoncering

Også som jobannonceringsplatform boomer LinkedIn. En tredjedel af de private virksomheder annoncerer jobs på LinkedIn. Det er næsten en fordobling i forhold til sidste år. Den samme tendens ses i det offentlige.

Dermed er LinkedIn blevet mere populær at annoncere på end både aviser, gennem rekrutteringsbureauer og endda interne opslag.

 

Research af potentielle medarbejdere

Internettet bliver selvfølgelig brugt rigtig meget til research på mennesker. Det understøtter analysen også. Jeg synes dog det er interessant, at det faktisk kun er brugen af LinkedIn, der stiger. Brugen af Google og Facebook til at lave research på potentielle medarbejdere er blevet mindre i forhold til sidste år.

Er det normalt for jer at researche en kommende medarbejder via følgende? (private virksomheder)

2012 2013
Google 51% 43%
LinkedIn 52% 55%
Facebook 34% 29%

Kan det være et udtryk for, at vi efterhånden er ved at vænne os til, at LinkedIn bare altid giver de mest relevante informationer? Måske er vi bare ved at have lært at Facebook sjældent giver viden, der er relevant for en persons professionelle liv. Google er selvfølgelig et formidabelt søgeværktøj, men måske er vi ved at finde ud af at det kun sjældent giver relevante resultater ud over LinkedIn profilen.

Konklusion

LinkedIn er stille og roligt ved at tromle hen over rekrutteringsbranchen og vender op og ned på tingene – også i lille Danmark. Brugen af LinkedIn til rekruttering vokser voldsomt – både når det gælder brugen af LinkedIn som “CV-database” og jobannonceringsplatform. Sad jeg for bordenden hos Jobindex eller lignende virksomheder, ville jeg begynde at overveje, hvordan jeg fortsat skulle have en eksistensberettigelse om ganske få år.

Sad jeg for bordenden hos en hvilken som helst virksomhed, så ville jeg begynde at tænke lidt over, hvordan jeg kunne udnytte denne udvikling til min fordel. At LinkedIn bliver mere udbredt er med til at trække mere aktivitet i det hele taget, og når mange mennesker er samlet ét sted (specielt i erhvervsøjemed) er der som regel noget forretningspotentiale.